מרתון התנ"ך

"וַיָרץ איש-בִּנימין מֵהמַערכה, וַיָבוא שִילֹה ביום ההוא" (שמואל א', ד')

אחת הריצות הראשונות המוזכרות בהיסטוריה האנושית, נזכרת בתנ"ך בתחילתו של ספר שמואל – איש בנימין רץ משדה הקרב באפֵק (מזוהה בראש העין) לבשֵׂר לעלי במִשכן שילֹה על התבוסה הקשה במלחמה.

אלפי שנים לאחר אותה ריצה עם מדים קרועים וכאֵב גדול, חזר עם ישראל לארצו.

לאחר מלחמת ששת הימים, מדד יוסף יקותיאלי, יוזם המַכַּבּיה, את אורך המסלול מראש העין לשילֹה הקדומה.
ההפתעה הייתה עצומה: אורך מסלול הריצה התנ"כי תָאם בדיוק את מרחק המרתון המודרני - 42 קילומטרים (מרחק המרתון הרשמי שנקבע ב-1908 באולימפיאדת לונדון).

מרתון התנ"ך משחזֵר את הריצה ההיסטורית מראש העין (אפֵק המִקראית) לשילֹה הקדומה, באירוע בינלאומי ענק וססגוני של ספורט (ברמות קושי שונות, מקצועיות ועממיות) וחוויה בין הכרמים, ההרים והישובים המתחדשים - רצים היסטוריה!