שִילֹה הקדומה

חנוכה בשילה הקדומה

חנוכה בשילה הקדומה

ימים ראשון שני

כ"ז -כ"ח כסלו 10-11.12